Suomessa on käynnissä merkittävä uudistus rahapelialalla, kun maahan suunnitellaan siirtymistä rahapelien lisenssijärjestelmään. Tämä muutos mahdollistaisi kansainvälisten peliyhtiöiden laillistetun toiminnan Suomessa ja haastaisi nykyisen monopolin, jota Veikkaus on hallinnut.

Uudistuksen taustat ja tavoitteet

Rahapelilain uudistus on ollut valmistelussa jo kuukausien ajan, ja sen tarkoituksena on luoda perusta kilpailukykyisemmälle pelimarkkinalle Suomessa. Hallituksen tavoitteena on, että noin 90 prosenttia suomalaisten rahapelaamisesta siirtyisi valvottujen ja lisensioitujen yhtiöiden piiriin vuoteen 2026 mennessä. Tällä hetkellä Veikkauksen osuus verkossa tapahtuvasta rahapelaamisesta on noin 50 prosenttia.

Lisenssijärjestelmän avulla Suomen valtio toivoo keräävänsä yli sadan miljoonan euron vuositulot, joista osa koostuisi verotuloista ja osa lisenssimaksuista.

Keskeiset muutokset ja ehdotukset

Alkuperäiset tiukat markkinointiehdot, jotka olisivat voineet estää kansainvälisten yhtiöiden kiinnostuksen Suomen markkinoita kohtaan, on nyt lievennetty. Uudessa lakiluonnoksessa peliyhtiöt saisivat mainostaa tuotebrändejään urheilutapahtumissa ja muissa julkisissa tilaisuuksissa melko vapaasti. Kuitenkin, mainonnassa olisi silti tiettyjä rajoituksia, jotka kohdistuvat enemmänkin mainonnan sisältöön kuin sen kanaviin.

Rahapelihaittojen torjunta on edelleen keskeinen osa lainsäädäntöä, ja lisenssijärjestelmän kautta yhtiöt sitoutuisivat aktiivisesti edistämään vastuullista pelaamista.

Poliittiset vaikutteet ja valmisteluprosessi

Uudistus on saanut uutta vauhtia poliittisesta ohjauksesta ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelystä. Hallituslähteiden mukaan valmistelutyö on siirtynyt ministeriohjaukseen vastaamaan hallitusohjelman tavoitteita paremmin.

Lausuntokierrokselle uusi lakiluonnos on tarkoitus lähettää kesän aikana, ja sen jälkeen esitys käy EU:n tarkastelun kautta eduskunnan käsittelyyn.

Yhteenveto

Suomen rahapelimarkkinoiden uudistus on merkittävä askel kohti avoimempaa ja kilpailukykyisempää alaa, joka mahdollistaa kansainvälisten toimijoiden osallistumisen markkinoille laillisesti ja valvotusti. Lainsäädäntöprosessi etenee aikataulunsa mukaisesti ja lakiuudistuksen odotetaan tuovan Suomelle merkittäviä taloudellisia hyötyjä sekä paremmin kontrolloidun peliympäristön.

© Copyright 2024 Suomen Nettikasinot | 18+ | Pelaa maltilla